Nieuws

Sep 4, 2018

Geef uw mening over het ontwerpbesluit ‘snorfiets op de rijbaan’

Gemeente Amsterdam streeft ernaar om vanaf begin 2019 de snorscooters in Amsterdam mét helm binnen de ring A10 naar de rijbaan te verplaatsen. Bent u het net als BOVAG niet eens met deze besluitvorming? Geef dan uw mening hierover (officieel: een zienswijze indienen) op de website van de gemeente Amsterdam. Alle zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden betrokken bij het definitieve verkeersbesluit. Reageren kan tot en met 24 september 2018.

Per 1 juli is de AMVB (Algemene maatregel van bestuur) van kracht geworden, die de gemeente Amsterdam de mogelijkheid geeft om snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen mét helm. De gemeente Amsterdam heeft het concept ontwerp- en verkeersbesluit deze maand gepubliceerd en deze ligt nu zes weken open voor commentaar. Iedereen mag een zienswijze indienen over het besluit, ook mensen die geen snorfiets bezitten of niet in de gemeente Amsterdam wonen.

Verkeersonveilige situaties

Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan heeft grote gevolgen voor de toekomst van de snorfiets. BOVAG voorziet een toename van verkeersonveilige situaties: snorfietsers voelen zich niet veilig op de rijbaan, de snelheidsverschillen zijn te groot en een helm voorkomt geen ongevallen. Christa Grootveld, branchemanager BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven: “BOVAG is voor verbetering van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid, maar niet voor een lappendeken van regels die onduidelijkheid en onveiligheid creëren in het verkeer. De uitvoering van het verkeersbesluit in Amsterdam, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de berijder van de snorfiets,  moet goed gemonitord en geëvalueerd worden. Daartoe heeft BOVAG de overheid en politiek opgeroepen.

Geef uw mening

BOVAG vult de zienswijze in namens de achterban, maar roept ook BOVAG-leden op om hun mening te geven. Christa Grootveld: “De gemeente moet officieel alle zienswijzen serieus behandelen en deze meewegen in het definitieve besluit. Het heeft dus zeker zin om een zienswijze in te dienen!”

Iedereen mag op het ontwerpbesluit reageren, laat dus ook uw stem horen (uiterlijk 24 september)!

Klik hier om uw mening te geven 

Lees meer over de plannen van de gemeente Amsterdam
 
 
 
Aug 23, 2018

Vespa Elettrica

De nieuwe Vespa Elettrica is klaar voor de strijd!

Vespa presenteert haar allereerste e-scooter, genaamd de ‘Vespa Elettrica’. Deze volledig elektrische scooter is een waar kunstwerk te noemen, want Vespa is er wederom in geslaagd om een revolutionair ontwerp te combineren met de hedendaagse techniek.

Schoner en zuiniger

Zowel scooter- als autofabrikanten werken hard aan schonere en zuinigere motoren. De milieueisen worden steeds strenger. De laatste tijd heeft de Euro4-norm voor scooters, veel stof doen opwaaien in bromfietsland. Vespa kon natuurlijk niet achterblijven, en moest aan de slag om zich te bewapenen tegen de steeds strenger wordende milieueisen. De Italiaanse scooter fabrikant is er dan ook met vlag en wimpel in geslaagd om een revolutionaire scooter te bouwen welke vele hun verwachting zal overtreffen. Niet alleen is de scooter zuinig en schoon, maar is de Elettrica ook een technologisch hoogstandje geworden in een prachtig jasje!

De Vespa Elettrica wordt in oktober verwacht.

.